BCT en eSpecialisten slaan de handen ineen

In het regeerakkoord staat vermeld dat er een ambitieuze, brede agenda voor de verdere digitalisering van het openbaar bestuur op verschillende niveaus komt. De overheid heeft echter steeds meer moeite om te anticiperen op alle technologische en maatschappelijke veranderingen.

BCT en eSpecialisten  slaan daarom de handen ineen om overheidsinstellingen samen te ondersteunen in hun digitale duurzaamheidsopgave.

Slaan de handen ineen

Het managen van de digitale duurzaamheidstransitie

De komende jaren komt er veel op de overheid af. De effecten van de digitale transitie van onze samenleving zijn niet langer te negeren. De overheid staat aan de vooravond van een enorme digitaliseringsopgave om de maatschappelijke effecten en technologische ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voorbeelden daarvan zijn de vertaalslag van De Wet Generieke Digitale Infrastructuur, de Digitale Agenda 2020, het Digitaal Stelsel Omgevingswet en natuurlijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het managen van de transformatie trajecten naar digitale duurzaamheid wordt hierom voor overheidsinstellingen een enorme uitdaging. Projecten lopen nu onnodig vertraging en  beoogde resultaten worden niet of nauwelijks behaald.

Toegevoegde waarde voor de gemeente

BCT en eSpecialisten hebben besloten om daarom te gaan samenwerken omdat ze zien dat het met name spaak loopt bij het interpreteren van de impact van de digitaliseringsopgave naar beleid en het vertalen van dat beleid naar een adequate uitvoering. BCT en Specialisten leggen door bundeling van hun expertise een duidelijk verband tussen beleid en uitvoering.

eSpecialisten creëert waarde door ontzorging vanaf de opzet van informatiebeleid,  invoering van digitalisering (o.a. de Digitale Agenda 2020)  tot en met vervanging, duurzame toegankelijkheid en informatie uitwisseling in de keten.
BCT creëert  waarde middels een concrete vertaalslag naar de praktijk.

Dit maakt dat we een totaaltraject kunnen bieden vanaf het opstellen van beleid tot en met de verantwoording van een ICT-project. Gemeenten kunnen zo optimaal invulling geven aan hun digitale duurzaamheidsopgave.

Over BCT en eSpecialisten

BCT ondersteunt al ruim 30 jaar overheidsinstellingen met softwareoplossingen waarmee digitale informatie in de juiste context wordt gebracht waardoor professionals de juiste beslissingen kunnen nemen en maximaal rendement halen uit informatie.  Meer dan 80.000 gebruikers werkzaam bij ruim 300 overheidsinstellingen werken dagelijks met onze platforms Corsa en Liber.

eSpecialisten organiseert jaarlijks de Dag van de Digitale Duurzaamheid, adviseren naast gemeenten, waterschappen en provincies ook koepelorganisaties als KING en VNG op het gebied van standaarden, leveranciersmanagement, impactanalyses en de digitale agenda 2020.